Groener reizen met CO2 compensatie van South Pole

CO2 compensatie - Duurzaam reizen - Compenseer vliegreis

Footprint Travel compenseert 100% van de CO2 uitstoot van jouw reis

Groen reizen wordt de toekomst, daar geloven wij in. Je gaat op vakantie voor de beleving, het avontuur, om nieuwe mensen te leren kennen of voor je welverdiende rust. In ontwikkelingslanden is toerisme vaak de belangrijkste bron van inkomsten. Dat die reis ook negatieve gevolgen heeft voor het klimaat, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Gelukkig zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzame vervoersmiddelen, maar het zal nog jaren duren voordat ze uitontwikkeld zijn. Om nu al groener te reizen moeten we dus iets anders doen.

Daarom hebben we besloten om alle CO2 uitstoot van onze reizigers te compenseren. Zelfs als een vliegticket niet via ons is geboekt. We weten immers dat je zult moeten vliegen om in onze verre bestemmingen te komen. Door de CO2-uitstoot van je reis te compenseren, zorgen we ervoor dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet verder stijgt. De projecten van South Pole hebben Gold Standard keurmerk en geven huishoudens in gebieden waar het echt nodig is toegang tot duurzame energie (zonne- en windenergie en schone cookstoves). Met de CO2 compensatie van jouw reis worden deze projecten mogelijk gemaakt!

Wat zijn de effecten van de klimaatsverandering?

Met het klimaatprobleem wordt het zogenaamde broeikaseffect bedoeld; het opwarmen van de aarde. Door ontbossing en het verbranden van fossiele brandstoffen door de mens zijn er te veel broeikasgassen in de atmosfeer gekomen. Deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat er teveel warmte wordt vastgehouden en dat heeft een negatief effect op ons klimaat. Dit noemen we het klimaatprobleem. De effecten die we daarvan terugzien, en steeds vaker zullen terug zien, zijn o.a.:
 • door de hogere temperatuur op aarde smelten poolkappen, dat smelten zorgt voor een hogere zeespiegel en dat leidt (uiteindelijk) tot overstromingen,
 • het aantal hevige weersomstandigheden zoals stormen, orkanen, cyclonen en moessons komt vaker voor,
 • er ontstaan risico’s voor de gezondheid van de mens: onverwachte hittegolven, overdraagbare ziekten, en minder beschikbaar drinkwater zijn een aantal veroorzakers hiervan,
 • natuurlijke ecosystemen zoals, koraalriffen, gletsjers, mangroves etc., worden beschadigd en gaan in sommige gevallen zelfs verloren.
Overal ter wereld, ook in Nederland, krijgen we te maken met deze klimaatsverandering. Maar kwetsbare landen zullen het hardste en het eerste worden getroffen. En dat zijn nu net de landen waar wij zo graag naar toe reizen en zo veel van houden. Laten we er dus alles aan doen om het tij te keren!
 

Waarom CO2 uitstoot compenseren?

 • De uitstoot van CO2 door reizen draagt bij aan klimaatverandering.
 • Door de CO2-uitstoot van je reis te compenseren zorgen we dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet verder stijgt.
 • Door jouw CO2-uitstoot te compenseren geven we huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie.
 • De projecten die jij mogelijk maakt door voor Footprint Travel te kiezen slaan twee vliegen in 1 klap; Ze zorgen voor minder klimaatschade en zijn tegelijkertijd een vooruitgang voor de lokale families. Be the change you want to see in the world!
 
 
 
 

De projecten voor duurzame energie in ontwikkelingslanden

De projecten van South Pole geven huishoudens in gebieden waar het echt nodig is toegang tot duurzame energie. Dit zorgt voor minder CO2 en is tegelijkertijd een vooruitgang voor de lokale families. Met jouw bijdrage worden deze projecten mogelijk gemaakt!
 

1. Zonne-energie in Thailand (Siam Solar Energy)


Thailand is een van de grootste energieverbruikers in Zuidoost-Azië en de een-na-grootste olie-importeur in deze regio. Fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de energieopwekking in Thailand.  Duurzaam opgewekte energie is dus van essentieel belang om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. 

De zonnepanelen van het Siam project in Thailand wekken per jaar gemiddeld 148.477 MWh groene stroom op waardoor schadelijke CO2-uitstoot vermeden wordt. In de provincies Saraburi and Kanchanaburi in het hart van Thailand waar men voornamelijk van de landbouw leeft, zijn op tien verschillende plekken zonneparken gebouwd met een totaal vermogen van 104,7 megawatt. Omdat in dit gebied de zonne-intensiteit een van de hoogste van heel Thailand is, wordt er op een efficiënte manier veel schone elektriciteit opgewekt. 
 
Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
 • Het zonne-energieproject voorziet bijna 65.000 mensen in hun energiebehoefte
 • Honderd nieuwe banen gecreëerd 
 • Jaarlijks wordt 148.477 MWh groene stroom opgewekt waardoor minder fossiele brandstof verbrand hoeft te worden
 • 37 werknemers krijgen technische training 
 • Verbeterde lokale infrastructuur 
 • 80.487 ton CO2 per jaar vermeden dankzij de zonnepanelen
 

2. Schone kookovens in Ghana (Toyola cookstove project)


In Ghana wordt per hoofd van de bevolking het meeste houtskool van heel West-Afrika gebruikt. De houtskool die wordt gebruikt om te koken draagt  niet alleen bij aan de uitstoot van CO2, maar ook aan luchtvervuiling binnenshuis. Daarnaast veroorzaakt de houtkap voor de productie van houtskool ontbossing en woestijnvorming. De snelheid waarmee de ontbossing van het regenwoud in Ghana plaatsvindt is een van de hoogste ter wereld. 
 
De Toyola kookovens zijn zuiniger en schoner dankzij een metalen voering, waardoor ze bijdragen aan een gezondere leefomgeving en minder houtkap. Dankzij het ondersteunen van dit project kunnen de efficiënter brandende kookovens lokaal geproduceerd en tegen een lagere prijs verkocht worden. Hierdoor hebben ook armere families de mogelijkheid om een schone kookoven aan te schaffen. Omdat de huishoudens geld besparen vanwege de verminderde uitgaven aan houtskool, verdienen ze hun geïnvesteerde geld vaak al binnen zes maanden terug. 

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
 • Gemiddeld geven huishoudens 50% minder geld uit aan houtskool sinds ze de Toyola kookoven gebruiken en kunnen zo meer geld sparen 
 • Betere luchtkwaliteit en minder luchtwegeninfecties een oogproblemen bij vrouwen en kinderen door 80% reductie van rookontwikkeling tijdens het koken
 • Meer tijd voor vrouwen voor hun eigen ontwikkeling omdat er op de schone kookovens sneller gekookt kan worden
 • 300 lokale banen gecreëerd voor de productie, distributie en verkoop van de kookovens, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid
 • Minder ontbossing dankzij de verminderde vraag naar houtskool
 • Hergebruik van metaalresten die overblijven bij bouwprojecten 
 • Ruim 200.000 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden dankzij het gebruik van de schone kookovens
 


3. Windkracht in Taiwan (Guanyin wind project)

Taiwan is bijna volledig afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstof, die voor ongeveer 98% van de energievoorziening in het land verantwoordelijk zijn. Daarom is er een grote behoefte aan schone energie die lokaal geproduceerd wordt.

Het Guanyin wind project aan de noordwestkust van Taiwan wekt op een duurzame manier schone energie op, waardoor er minder brandstoffen geïmporteerd en verbrand hoeven te worden. Het project bestaat uit 19 moderne windturbines met een totaal vermogen van 43,7 MW en levert groene stroom aanmeer dan 30.000 huishoudens. 

 
Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
 • 142.000 MWh schone stroom per jaar
 • 13 nieuwe permanente banen gecreëerd
 • Bijna honderd tijdelijke banen gecreëerd tijdens de bouw van het windmolenpark
 • Ondersteuning van milieuactiviteiten zoals het opruimen van stranden
 • 50 kinderen profiteren van speciale schoolprojecten en er worden beurzen aan studenten uitgereikt
 • Overdracht ven kennis naar de lokale bevolking
 • Er hoeven minder fossiele brandstoffen te worden geïmporteerd, die meestal per tankerschip worden aangeleverd wat met de nodige risico’s gepaard gaat
 • Gemiddeld 110.293 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden voor het vervangen van fossiele energie door schone windenergie
 

Alleen Gold Standard en VCS gecertificeerde projecten

Je krijgt bij South Pole de garantie dat de hoeveelheid CO2-uitstoot die jij wilt compenseren ook daadwerkelijk voor een afname van die hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zorgt. South Pole werkt alleen met standaarden die internationaal de strengste eisen hebben, de Gold Standard. Het feit dat ze voldoen aan de strengste internationale criteria betekent dat deze projecten additioneel, meetbaar, permanent en verifieerbaar zijn en een positieve bijdrage leveren aan de lokale bevolking op het gebied van:
 
 • Werkgelegenheid
 • Toegang tot schone energie
 • Verbetering van leefomstandigheden
 • Verbetering van gezondheidssituatie
 • Armoedebestrijding
 • Overdracht van kennis en technologieën